آرشیو ماهانه - شهریور ۱۳۹۷

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی
بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

بازاریابی شبکه اجتماعی چیست؟

بازاریابی شبکه اجتماعی چیست؟ برای توضیح ساده تر و شفافتر مفهوم بازاریابی شبکه های اجتماعی، ابتدا مفهوم و منظور از شبکه های اجتماعی را بصورت بسیار صریح و قابل فهم بیان می کنیم (بازاریابی اینترنتی چیست؟). با ورود مفهوم وب ۲ و تغییر گرایش تولید صفحات وب استاتیک به صفحات وب پویا، زمینه ظهور وبی کارا و موثرتر بوجود آمد؛ بصورتی که چندی نگذشت که ویژگی های تعاملی و مشارکتی بودن، با کیفیت بودن، کاربرمحور بودن، داده محور بودن به [...]