آیا هر دامنه‌ ای را می‌توانم ثبت کنم؟

 

به طور کلی هر دامنه‌ ای (Domain) که آزاد و متعلق به شخص یا نهادی نباشد و جزو دامنه های رزروی و غیرمجاز نباشد را می توان ثبت کرد (بررسی آزاد بودن دامنه). اما استثناهایی هم در حالت کلی یا برای هر کشوری وجود دارد. مثال در مورد پسوندهای ir. نمی توان دامنه‌‌هایی با اسم‌های خاص مثل اسم شهرها، شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و … را ثبت کنید (برای مثال دامنه tv5.ir یا ازقبیل دامنه هایی که مرتبط با نهاد های حاکمیتی و دولتی باشد). در مورد پسوندهای بین‌المللی هم نمی توان اسم‌های عمومی مثل internet.com و یا web.com را ثبت کنید. بجز استثناهای فوق هر دامنه دیگری که مالک حقیقی یا حقوقی نداشته باشد را می توان ثبت کرد.